Educatieve programma’s

“UNDER CONSTRUCTION”

Wij verzorgen in 2023 weer educatieve programma’s voor scholen: onderbouw (basisonderwijs) en bovenbouw (middelbaar onderwijs). In overleg kunnen wij dan een programma samenstellen wat afgestemd is op de lessen, zowel over de Romeinse tijd, de vroege middeleeuwen als over de Karolingische tijd. Uitstapjes naar andere perioden zijn eventueel ook mogelijk.

Dat gaan we doen met medewerking van onze partner Archeologie Beleven! Je vindt via www.ReizenindeTijd.nl ons aanbod.