De Raad van Advies van stichting Erve Eme adviseert het bestuur over de te volgen koers voor de toekomst. Daarnaast staan zij ons met raad en daad bij in de dagelijkse gang van zaken wat betreft bestuurlijk-strategische zaken.

Samenstelling Raad van Advies

Bart van der Meij (voorzitter RvA) – Algemeen directeur Pulsar & Partners

Dietske Bedeaux – Manager Ruimte & Erfgoed  Arcadis

Roeland Paardekooper – directeur EXARC en directeur Middelaldercentret (DK)

Sylvie Uenk – Adviseur Toerisme & Planologie

Maud Heldens – Senior coördinator educatie Nationaal Museum van Wereldculturen – Afrika Museum