Basisonderwijs

Programma’s voor het basisonderwijs

Voor u, docent in het basisonderwijs, hebben wij meerdere educatieve programma’s. Wij kunnen u van voorbereiding tot afronding helpen bij de lessen over de Romeinse tijd of (vroege) middeleeuwen! De programma’s sluiten aan bij uw vorm van onderwijs, zo kunnen we programma’s direct inpassen in de tijdvakken (Monniken en Ridders, de verspreiding van het Christendom in de Lage Landen en Hofstelsel en horigheid, Opkomst van handel en steden).  Een deel van onze programma’s voor het basisonderwijs wordt uitgevoerd door Archeologie Beleven!Erve Eme Exercitie Juan

  • Het Raadsel van de Raaf (een spel, ontwikkeld door Archeologie Beleven! in opdracht van Cultuurmij. Oost, speciaal voor de onderbouw. Meer info: Raadsel van de Raaf)
  • Romein in de klas; wij “bezorgen” u een echte, levende Romein in de klas! Een Romeins arts, een Romeins soldaat (uit verschillende periodes en landen) of een Romeins landmeter
  • Franken in de klas (een Frankische boer of strijder die verteld over het dagelijks leven in de vroege middeleeuwen)
  • Programma Voedsel; toen en nu. Over voedsel verbouwen en bewaren.

Arrangementen

Daarnaast bieden wij diverse arrangementen op ons middeleeuws erf. Zo kunnen wij voor uw klas een volledig ochtend, middag of dagprogramma verzorgen wat in het teken staat van bijv. het laat-romeinse rijk in Nederland, leven in de middeleeuwen, voedsel in oude tijden of krijgskunst. Uiteraard zijn dit slechts een paar voorbeelden en is Erve Eme in de mogelijkheid om binnen uw lesprogramma een passend praktische invulling te verzorgen.